تاريخ : دوشنبه چهاردهم شهریور ۱۳۹۰ | 1:58 | نویسنده : دکتر مسعود اصغرپور
میزان اسید فولیک مصرفی مادر در دوره بارداری در بروز بیش فعالی کودکان موثر است.
دکتر ولف شلادز با بررسی میزان اسید فولیک مصرفی مادر متوجه شد، سطح کم اسید فولیک در دوران بارداری با اختلالات توجه و تمرکز در کودکان و بیش فعالی در کودکان سنین 7تا 9 سال در ارتباط است. در نتایج این مطالعه آمده است: محیط دور سر کودکانی که مادرانشان اسید فولیک کمتری استفاده کرده بودند به طور قابل توجهی کمتر از دیگر کودکان بود که این امر نشان دهنده کم بودن سرعت رشد مغز قبل از تولد است. یافته‌ها حاکی از آن است که اسیدفولیک در مادران بر روی رشد کودک تاثیر می گذارد.  • ایرانی فون
  • ایران موزه